Kako začeti

Registracija in prijava

 

Registracija in prijava

Uvoz ali ročni vnos šifrantov

 

1. UVOZ

a) S STRANI UPORABNIKA

Uporabnik KOBEIN MINI paketa, ki že ima pripravljen šifrant v .XLS formatu (Excel dokument), lahko svoj šifrant enostavno uvozi.

(Zaledna pisarna/Orodja/Uvozi/tip uvoza: Izdelki/storitve.)

Uvoz šifranta

Uvoženi šifranti se po želji spreminjajo in dopolnjujejo.

*Lastnoročen uvoz šifrantov v paketu KOBEIN MINI XS ni mogoč.

 

b) Z NAŠO POMOČJO

Potrebujete pomoč? Obstoječ šifrant v .XLS formatu vam uvozimo tudi mi.

 

2. ROČNI VNOS

Uporabnik enostavno vnaša in spreminja šifrante v sami blagajni oziroma v zaledni pisarni (uporabnik Kobein MINI paketa).

*Najprej je potrebno določiti skupine, ki se bodo prikazovale v sami blagajni.

Zahteve FURS-a in nastavitve

 

1. KAKO DO NAMENSKEGA DIGITALNEGA POTRDILA?

Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo. Vlogo za pridobitev takšnega digitalnega potrdila je od 16. 11. 2015 dalje mogoče oddati le preko portala eDavki (https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx) in jo prevzeti na portalu MJU (https://taxca.gov.si/DPR-PKI-Enroll/enrollp12_step1.jsp).

Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).

Vsi zavezanci, ki bodo izdajali račune in so po ZDavPR (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7195) zavezani k davčnem potrjevanju računov (tudi uporabniki vezane knjige računov in t.i. mini blagajne v eDavkih) bodo pred začetkom gotovinskega poslovanja potrebovali namensko digitalno potrdilo, saj bodo le na takšen način lahko v informacijski sistem FURS posredovali podatke o poslovnih prostorih in podatke o izdanih računih.

Namensko digitalno potrdilo bo vezano na zavezanca. Ta bo lahko imel tudi več namenskih digitalnih potrdil, saj samostojno odloča o njihovem potrebnem številu. Pridobi lahko več namenskih digitalnih potrdil ali pa uporablja kopije namenskih digitalnih potrdil. Namenska digitalna potrdila so lahko nameščena na posamezni elektronski napravi ali centralno. Odločitev je odvisna od poslovnih in tehničnih zahtev zavezanca.

Kakšen bo sicer postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila?

  1. Od 16. 11. 2015 dalje lahko zavezanci prek portala eDavki vložijo Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, ki se imenuje DPR-PridobitevDP.
  2. Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.
  3. Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec ali njegov pooblaščenec nato vnesel v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU.
  4. Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU bo lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzel namensko digitalno potrdilo v obliki ».p12« datoteke.
  5. Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) bo nato zavezanec ali pa ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program davčne blagajne ali v mini blagajno.

Namensko digitalno potrdilo bo torej zavezanec lahko pridobil ali preklical le elektronsko prek sistema eDavki. Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot uporabniki portala eDavki, naj za pridobitev in preklic namenskega digitalnega potrdila čim prej pooblastijo drugo osebo, morda računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne.

Postopek pooblastitve je preprost.
Obrazec, ki se imenuje »Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki«, je na voljo na spodnji povezavi. Izpolnjenega (določijo pooblaščenca) pošljete na finančni urad, kjer imate registrirano podjetje ali dejavnost. Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Pooblaščenec lahko nato v imenu uporabnika davčne blagajne vloži zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi prevzame. Kot pomoč pri izpolnjevanju obrazca preverite spodnji »Vzorec izpolnjenega obrazca«.

Kaj, če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje prek sistema eDavki?
V tem primeru je treba preveriti, kakšno pooblastilo mu je že bilo dodeljeno. Če je bilo to splošno pooblastilo, ki vključuje tudi nove obrazce, se bo takšno pooblastilo nanašalo tudi na pridobitev namenskega digitalnega potrdila. To pomeni, da davčnemu zavezancu ne bo treba ponovno vlagati novega pooblastila.

Povezave:
Obrazec za pooblastitev:
http://www.datoteke.fu.gov.si/eDavki/DodelitevInPreklicZunanjihPooblastilDPR_sl.pdf
Vzorec izpolnjenega obrazca:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Obrazci/Pooblastilo_vzorec.pdf

Za tehnično pomoč lahko zavezanci pokličejo na telefonsko številko (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 ali pa pošljejo elektronsko pošto na naslov sd.fu@gov.si.

Vir: FURS http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/2015/151116__namensko_digitalno_potrdilo.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/2015/151030__pooblascanje.pdf

 

2. INTERNI AKT

Pred začetkom izdaje računov je obvezna sestava internega akta. V tem dokumentu zavezanec dodeli oznako poslovnim prostorom, določi pravila za dodeljevanje zaporednih številk in določi oznake elektronskim napravam in oznake fizičnim osebam, ki izdajajo račune (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR)

Akta ni potrebno pošiljati na FURS – potrebno ga je shraniti med internimi akti. Globa za nesprejetje akta: do 75.000,00 EUR.

Gleda na način poslovanja in željen način številčenja računov, so na voljo spodnji vzorci:

1. En poslovni prostor, ena elektronska naprava
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Obrazci/Interni_akt_-_primer_1.pdf .

2. Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po posamezni e-napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Obrazci/Interni_akt_-_primer_2.pdf.

3. Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po vsakem poslovnem prostoru
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Obrazci/Interni_akt_-_primer_3.pdf .

4. Več poslovnih prostorov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po centralni e-napravi (strežniku) v poslovnem prostoru zavezanca
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Obrazci/Interni_akt_-_primer_4.pdf.

 

3. REGISTRACIJA POSLOVNEGA PROSTORA

Po prevzemu namenskega digitalnega potrdila je potrebno registrirati poslovni prostor. To storite enostavno v:

  1. sami blagajni (KOBEIN MINI XS) – Urejanje / Prijava na FURS
  2. v zaledni pisarni (KOBEIN MINI) – Orodja / Prijava na FURS. Pri vnosu je potrebo upoštevati oznake in določila iz Internega akta.

 

4. OBVESTILO KUPCEM

Na vidno mesto mora objaviti obvestilo o izdaji računa in obveznosti kupca, da vzame račun.

Obvestilo je točno določeno s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov. Predpisana je velikost obvestila v merah 148 x 210 mm – format A5.

Prenesi datoteko: pdf

Za več informacij nas pokličite na 040 28 33 28 ali nam pišite!

Kobein MINI XS

Kobein MINI XS

Osnovne funkcionalnosti:

Izdaja računa
Dnevni zaključek
Delni zaključek (izmene)
Izdaja računa pravni osebi
A4 izpis računa
Računovodski vmesnik
Hiter vnos artikla in skupine
Možnost ročnega vnosa naziva in cene artikla v blagajni
Pregledi računov/zaključkov
Možnost shranjevanja računa na mize
Omejevanje pravic posameznim uporabnikom
Vodenje artiklov po skupinah
Prednastavljeni šifranti pri posameznih različicah
Android aplikacija za telefon in tablico
Neodvisnost od operacijskega sistema

ZAPRI
Kobein MINI

Kobein MINI

Osnovne funkcionalnosti:

Izdaja računa
Dnevni zaključek
Delni zaključek (izmene)
Izdaja računa pravni osebi
A4 izpis računa
Izdaja ponudbe/predračuna
Izdaja dobavnice
Vodenje zalog
Avtomatska opozorila ob minimalni zalogi
Prenos zalog med lokacijami
Neomejeno število blagajn v eni poslovni enot
Računovodski vmesnik
Hiter vnos artikla in skupine
Možnost ročnega vnosa naziva in cene artikla v blagajni
Pregledi računov/zaključkov
Možnost shranjevanja računa na mize
Omejevanje pravic posameznim uporabnikom
Vodenje artiklov po skupinah
Prednastavljeni šifranti pri posameznih različicah
Zaledna pisarna
Nabava/prevzem
Grafične analize poslovanja po različnih kriterijih
Poslovni koledar
Komunikacija z/med zaposlenimi
Sinhronizacija šifrantov med lokacijami
Možnost izvoza XML datotek
Uporaba sistemov za bone
Dodatna poslovna enota
Vodenje poslovanja v več poslovnih enotah
Razporejanje zaposlenih po lokacijah
Android aplikacija za telefon in tablico
Neodvisnost od operacijskega sistema

ZAPRI
Cenik
KOBEIN MINI Cena brez DDV + 22% DDV
Mesečni najem 16,00 € 19,52 €
2-letni zakup 268,80 € 327,94 €
Dodatna lokacija/poslovna enota (mesečno) 8,00 € 9,76 €
KOBEIN MINI XS Cena brez DDV + 22% DDV
Mesečni najem 12,00 € 14,64 €
2-letni zakup 230,00 € 281,00 €
Strojna oprema Cena brez DDV + 22% DDV
POS tiskalnik TiMPOS 58U termalni 58MM 79,00 € 96,00 €
Bluetooth mobilni tiskalnikTimPOS 58BT 114,00 € 139,00 €
Tablični računalnik Acer Iconia One 10″ 170,00 € 207,04 €
Tablični računalnik Samsung Tab 3 Lite 7″ 106,50 € 130,00 €
Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab E 9,6″ SM-T560 8GB WI-FI 205,00 € 250,00 €
Tablični računalnik Odys RAPID 10″ 4G 187,70 € 229,00 €
Tablični računalnik s snemljivo tipkovnico ODYS WINPAD V10 278,00 € 339,16 €
Paketi strojne opreme Cena brez DDV + 22% DDV
Acer Iconia + BT tiskalnik 262,00 € 320,00 €
Samsung Tab 3 Lite + BT tiskalnik 213,00 € 260,00 €
Komplet rabljene strojne opreme (računalnik + ekran + 80 mm termo tiskalnik + tipkovnica + predal za denar) 379,80 € 463,36 €
Komplet rabljene strojne opreme z ekranom na dotik (računalnik + ekran na dotik 17”+ 80 mm termo tiskalnik + predal za denar) 489 € 597,56 €
Storitve Cena brez DDV + 22% DDV
Pomoč preko vmesnika Team Viewer (na uro) 35,00 € 42,70 €
Osebna pomoč v poslovni enoti 50,00 € 61,00 €
Razvoj rešitev po želji stranke – nezahtevno (na uro) 60,00 € 73,20 €
Razvoj rešitev po želji stranke – zahtevno 90,00 € 109,80 €
Priprava blagajne (na uro) 35,00 € 42,70 €
Dodatki Cena brez DDV + 22% DDV
Stojalo za tablico in BT printer 30,00 € 36,60 €
Termo papir 57mm/30m (10 kos) 9,00 € 10,98 €
Predal za denar 43,00 € 52,46 €
ZAPRI